Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

 • Erhvervsskoleelever former fremtidens lektiehjælp i matematik

  Nyheder

  Non-profitorganisationen Matematikcenter vil sammen med unge fra uddannelserne indenfor Teknologi, Byggeri og Transport undersøge, hvilken lektiehjælp, der fungerer bedst i hverdagen. Målet er motiverede elever, som selv er med til at finde de gode løsninger.

  Matematik er et helt centralt fag på mange erhvervsuddannelser, men det er samtidig også et fag, der ofte beskrives som et nederlagsfag, der påvirker elevernes indlæring, motivation og muligheder for at opnå deres fulde potentiale i matematik. Samtidig har erhvervsuddannelserne i mange år været indehaver af den højeste frafaldsprocent sammenlignet med andre uddannelser. Faktisk stopper næsten halvdelen af dem, der begynder på en erhvervsuddannelse før tid.

  Matematikcenter er en nonprofitorganisation, der tilbyder gratis lektiehjælp til børn og unge. Målet er at skabe lige muligheder for læring og at gøre matematikken forståelig for alle. Organisationen igangsætter nu en undersøgelse, der sigter mod at forstå erhvervsskoleelevernes ønsker og behov for lektiehjælp i matematik. Unges perspektiver og input danner fundamentet for undersøgelsen:

  “Mange af de elever, som søger mod erhvervsskolen, er elever, som i folkeskolen oplevede skoletræthed og udfordringer med undervisningen. Matematikcenters undersøgelse er vigtig, fordi den giver eleverne en stemme. Den vil give viden om, hvordan man bedst muligt kan tilrettelægge en lektiehjælp i matematik med udgangspunkt i elevernes ønsker, som er med til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne,” siger Lucas Nørregaard, regionsordfører for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

   

  Elevernes stemme er i centrum

   For at sikre konkrete og bæredygtige anbefalinger, inddrager undersøgelsen også̊ repræsentanter fra erhvervsskolesektoren, relevante vidensaktører og frivillige fra Matematikcenter. Bolette Møller Jensen, der er Sekretariatsleder for Matematikcenter, understreger;

  ”Matematikcenter har et velafprøvet koncept for gratis lektiehjælp i matematik på ungdomsuddannelserne, men vi har længe ønsket at tilpasse vores model til elever på erhvervsuddannelserne. Med en bevilling fra Tuborgfondet bliver det nu muligt at sætte eleverne i førersædet, så det bliver deres stemme og oplevelser, der former løsningerne.”

  Tuborgfondet støtter bl.a. unges vej fra ungdomsliv til arbejdsliv:

  "Vi ønsker at give flere unge en god start på arbejdsmarkedet og støtter aktiviteter, der giver unge erfaringer og kompetencer, der danner grundlag for et godt arbejdsliv - vi glæder os til at følge projektet og høre erhvervsskoleelevers idéer til, hvordan attraktiv lektiehjælp kan se ud," siger Pernille Brems, programansvarlig for Arbejdsmarked i Tuborgfondet.

   

   

 • Studentermedhjælper til dataindsamling og analyse

  Ledige stillinger

  Matematikcenter søger en analytisk og struktureret studentermedhjælper til at gennemføre undersøgelse på erhvervsuddannelserne

  Vil du være med til at undersøge, hvordan fremtidens lektiehjælp i matematik skal se ud for erhvervsuddannelseselever?

  Matematikcenter søger en studentermedhjælper til at udføre en undersøgelse, som skal give os viden om, hvordan vi bedst tilpasser vores eksisterende tilbud om gratis lektiehjælp i matematik til erhvervsuddannelseselever. Studenterjobbet er rammesat til 10-15 timer om ugen. Vi er fleksible i forhold til, at du skal kunne passe studie og eksaminer.

  Som studentermedhjælper i Matematikcenter får du derfor mulighed for at afprøve og udvikle dine analytiske kompetencer i praksis. Du skal være dataindsamleren i marken og analytikeren bag skrivebordet, som udformer anbefalinger til, hvordan Matematikcenter skal forme fremtidens lektiehjælp i matematik for erhvervsuddannelseselver. Samtidig er du med til at belyse et forskningsområde, som der på nuværende tidspunkt findes begrænset viden om.

  Undersøgelsen består af fire faser (forundersøgelse, to runder med dataindsamling, og rapportskrivning) hvoraf første fase netop er gennemført. Undersøgelsen løber indtil efteråret 2024 og er støttet af Tuborgfondet.

  Dine opgaver

  Som studentermedhjælper vil du stå i spidsen for undersøgelsen. Vi forventer derfor, at du kan varetage opgaver såsom:

  • Orientere dig i relevante rapporter samt den data, vi allerede har indsamlet i fase 1 (forundersøgelse).
  • Kvalitativ dataindsamling – planlægge og afholde ca. 30 interviews med erhvervsuddannelseselever, lærere, ledere samt frivillige i Matematikcenter. Derudover indsamle data ved observationsstudier på erhvervsuddannelser.
  • Dataanalyse i analyseprogrammet Nvivo og udarbejdelse af endelig rapport, som indeholder anbefalinger til Matematikcenters videre arbejde.
  • Videndeling af analysen internt i Matematikcenter og eksternt

  Din profil

  Som studentermedhjælper i Matematikcenter ser vi gerne at du:

  • Går på en relevant videregående uddannelse (fx antropologi eller sociologi).
  • Har solide analytiske kompetencer og erfaring med dataindsamling.
  • Er god til at formulere dig på skrift og i tale.
  • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og holde overblik over interviewaftaler og en stor mængde data.
  • Er udadvendt og ikke bange for at tage kontakt til potentielle informanter, observere undervisning og deltage på relevante konferencer mm.
  • Har kendskab til analyseprogrammet Nvivo – dette er dog ikke nødvendigt.
  • Vi ser gerne, at du har en interesse eller kendskab for erhvervsskoleområdet, matematikundervisning eller motivation for læring og læringsstile generelt.

  Din kommende arbejdsplads

  Matematikcenter er en non-profit-organisation, og vi tilbyder som de eneste i Danmark gratis lektiehjælp i matematik til folkeskole- og gymnasieelever overalt i landet. Det gør vi, fordi vi vil give børn og unge lyst til at udforske matematikkens verden, hjælpe den enkelte med at opnå sit eget bedste inden for matematik og søge for lige adgang til hjælp til matematik for alle.

  Vi har lokale lektiecaféer i hele landet, og driver online lektiecaféen Webmatlive.dk og den digitale materialesamling Webmatematik.dk. Vi tilbyder derudover forløb for forældre til børn i folkeskolen og udvikler mentorforløb, hvor frivillige matematikmakkere støtter unge på den forberedende grunduddannelse (FGU) gennem mentorforløb.

  Vi har længe ønsket at udbrede og tilpasse vores koncept til erhvervsskolen, så denne målgruppe også kan få nytte af vores tilbud.  

  Du bliver en del af et lille kontor i Nordvest, København, hvor vi arbejder tæt sammen og nyder hinandens selskab. Vi har en uformel omgangstone, godt humør og vægter det gode kollegaskab højt.

  Ansøgningsprocessen

  Send din ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk med emnet ’Studentermedhjælper til undersøgelse på erhvervsuddannelser'. Vi indkalder til samtaler løbende, så skynd dig at send din ansøgning. Sidste frist er den 14.december. Vi forventer at afholde de sidste samtaler i uge 51.

  Stillingen er tidsbegrænset til efteråret 2024, men med mulighed for forlængelse på vores andre projekter. Vi ser gerne at du kan starte i løbet af januar eller fra 1.februar 2024.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen kan du kontakte sekretariatsleder Bolette Møller Jensen på telefon 60129835 eller på mail bolette@matematikcenter.dk.

   

 • Studentermedhjælper til frivilligrekruttering

  Blogindlæg

  Matematikcenter søger en studentermedhjælper 8-12 timer ugentligt til at assistere vores projektleder og frivilligkoordinator med rekruttering af frivillige matematikmakkere i Roskilde, Lejre, Høje-Taastrup og Greve og Solrød.

  Matematikcenter tilbyder gratis hjælp i matematik fra 7. klasse og op til A-niveau. Vores mål er at skabe lige muligheder for læring og hjælpe den enkelte med at opnå sit eget bedste indenfor matematik. Vi har lokale lektiecaféer i hele landet, og driver online lektiecaféen Webmatlive.dk og den digitale materialesamling Webmatematik.dk. Vi tilbyder derudover forløb for forældre til børn i folkeskolen og udvikler mentorforløb, hvor frivillige matematikmakkere støtter unge på den forberedende grunduddannelse (FGU) gennem mentorforløb.

  I arbejdet med at rekruttere frivillige matematikmakkere kommer du til at eksekvere en allerede tilrettelagt rekrutteringsplan for oktober, november og december måned, der inkluderer følgende opgaver:

  • Planlægge og tage på skolebesøg på gymnasier og videregående uddannelser i ovennævnte områder
  • Kontakte relevante virksomheder i områder omkring skolerne og planlægge besøg hos dem
  • Kontakte relevante lokale foreninger, biblioteker, kulturhuse etc. og planlægge besøg hos dem
  • Omdele informationsmateriale om Matematikmakker-programmet
  • Assistere vores kommunikationsmedarbejder i at eksekvere SoMe rekrutteringsindsatser
  • Opsøge og kontakte relevante medier, der kan skabe synlighed omkring Matematikmakker-programmet

  Du får:

  • erfaring med at samarbejde med frivillige og koordinere frivilligindsatser
  • erfaring med at samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • erfaring med formidling og kommunikation til en bred målgruppe

  Vi forventer derfor, at du:

  • er en dygtig og alsidig formidler, der kan engagere og skabe kontakt til forskellige grupper af frivillige
  • er udadvendt, opsøgende og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
  • er god til at organisere og tager fat, hvor der er brug for det
  • er fleksibel, og har mulighed for at rejse rundt i ovennævnte områder

  Du bliver en del af Matematikcenters sekretariat i København, som består af tre fuldtidsansatte og fire studentermedhjælpere. Vi har en uformel omgangstone og en høj faglighed, og du bliver en del af et team, som arbejder sammen om at udvikle organisationen, og hvor der ofte er kort fra idé til handling. Vi har hver vores eget ansvarsområde, men vi hjælper alle til med både store og små opgaver, når der er brug for det.

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest den 21.september kl. 24.00. Skriv ”Studentermedhjælper: Frivilligrekruttering” i emnefeltet.

  Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 39.
  Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt derefter.
  Stillingen er indtil videre tidsbegrænset til og med december 2023. Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt projektleder Mette Sindet Hansen på telefon 60129835 eller på mail mette@matematikcenter.dk.

 • Hvordan taler du som forælder til dit barn om matematik?

  Blogindlæg

  Det kan som forælder være svært ikke at give sine eventuelle dårlige oplevelser med matematik videre til sine børn. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om, hvordan man taler med sit barn om matematik.

  Derfor samarbejder vi med Tårnby Kommune om projektet Lektiepiloter.

   

 • Studentermedhjælper til kommunikation og presse

  Blogindlæg

  Matematikcenter søger en studentermedhjælper 10-15 timer ugentligt til at varetage organisationens kommunikationsindsatser henvendt Matematikcenters brugere og samarbejdspartnere med opstart 1.september.

  Matematikcenter er en frivillig forening, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik til unge i lokale lektiecaféer og digitalt på Webmatematik.dk og Webmatlive.dk. Vi søger en studentermedhjælper, der skal være med til at sikre:

  • at vores målgruppe kender til vores tilbud om gratis lektiehjælp i matematik
  • at vi formidler vores indsatser og resultater eksternt og til vores samarbejdspartnere og sponsorer

   

  Det betyder at studentermedhjælperen skal:

  • Lave engagerende indhold til sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter) med særligt fokus på LinkedIn
  • Assistere med at lave indhold til og udsende pressemeddelelser
  • Sætte annoncer op på sociale medier (Facebook og Instagram)
  • Planlægge og lave interviews med frivillige og de elever, der bruger vores tilbud
  • Opdatere og vedligeholde vores hjemmeside (matematikcenter.dk) i CMS Umbraco
  • Lave indhold til og udsende nyhedsbreve i Mailchimp

   

  Vi forventer derfor at du:

  • Er en dygtig formidler og formår at kommunikere skarpt på sociale medier
  • Læser en relevant uddannelse
  • Har flair for især pressearbejde og LinkedIn
  • Er opsøgende, da du både skal booke samt lave interviews i lektiecaféer og over telefonen med frivillige og elever
  • Kan være til stede på kontoret i København NV (gerne to dage om ugen) og kan arbejde løbende med sociale medier
  • Gerne har kendskab til redigering af hjemmesider (Umbraco) og til at udsende nyhedsbreve (Mailchimp)
  • Gerne har kendskab til optagelse og redigering af video
  • Gerne har kendskab til opsætning af annoncer på Facebook

   

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest tirsdag d. 15. august kl 12 2023. Skriv ”Studentermedhjælper kommunikation” i emnefeltet. Samtaler forventes afholdt midt uge 33.

  Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt sekretariatsleder Bolette Møller Jensen på telefon 60129835 eller på mail bolette@matematikcenter.dk.