Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

 • Studentermedhjælper i Matematikcenter til organisering af Webmatlive.dk

  Ledige stillinger

  Studentermedhjælper i Matematikcenter til organisering af Webmatlive.dk

  Matematikcenter søger en studentermedhjælper 10-15 timer ugentligt til at organisere vores digitale lektiecafé: Webmatlive.dk, koordinere de frivillige lektiehjælpere samt sikre at vores målgruppe kender til vores tilbud om gratis lektiehjælp i matematik.

  Matematikcenter er en forening af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik til unge i lokale lektiecaféer og digitalt på Webmatematik.dk og Webmatlive.dk.

  Som studentermedhjælper bliver dine arbejdsopgaver (i tæt samarbejde med frivilligkoordinatoren) at:

  • Organisere Matematikcenters digitale lektiecafé, Webmatlive.dk
  • Koordinere de frivillige på Webmatlive.dk, inkl. at planlægge og afholde introsamtaler
  • Markedsføre Matematikcenters tilbud over for elever og kursister via skolebesøg og udsendelse af materiale til uddannelsesinstitutioner og andre interessenter
  • Organisere Matematikcenters eksamensforberedelse digitalt i maj/juni
  • Vedligeholde indholdet på Webmatlive.dk, så det er opdateret til både frivillige og brugere
  • Svare på henvendelser fra brugerne af Webmatlive.dk af ikke-matematisk karakter
  • At løse ad-hoc-opgaver på sekretariatet med udgangspunkt i dine kompetencer

  Vi forventer derfor at du:

  • Har gode kommunikationsevner, og føler dig godt tilpas i relationen til både frivillige, Matematikcenters målgruppe samt i det opsøgende arbejde på skolerne
  • Kan være til stede på kontoret i København SV to dage om ugen
  • Læser en relevant uddannelse
  • Kan arbejde selvstændigt, og er udadvendt og ikke bleg for at tale foran større forsamlinger
  • Kan bevare overblikket og er god til at give andre et godt overblik
  • Har kendskab til vedligeholdelse af hjemmesider

  Du bliver en del af Matematikcenters sekretariat i København, som består af tre fuldtidsansatte og to studentermedhjælpere. Vi har en uformel omgangstone og en høj faglighed. Du bliver en del af et team, som sammen arbejder på at udvikle organisationen, hvor der ofte er kort fra idé til handling. Vi har hver vores eget ansvarsområde, men vi hjælper alle til med både store og små opgaver, når der er brug for det.

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest den 20. juni 2021. Skriv ”Studentermedhjælper: Webmatlive.dk” i emnefeltet. Samtaler forventes afholdt i uge 26.

  Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt Frivilligkoordinator Karin Charlotte Rahbek på telefon 60126713 eller på mail karin@matematikcenter.dk.

 • Coronaberedskab

  Nyheder

  Coronaberedskab

  2020 bød på store omvæltninger for dem, som anvender Matematikcenter: børn og unge, fik vendt op og ned på deres hverdag derhjemme og i skolen. Hjemmeundervisning skabte pres på Matematikcenters digitale tilbud, Webmatematik.dk og Webmatlive.dk. Vi måtte arbejde hurtigt for at imødekomme den store efterspørgsel, der kom under første bølge af corona. Fra den ene uge til den anden steg antallet af besøg med 60% på vores hjemmesider, og vi har under nedlukning haft i alt 5.072.993 besøgende på vores hjemmesider!

  En stor andel af de frivillige matematikhjælpere skiftede den lokale lektiecafé på biblioteket ud med den digitale, Webmatlive.dk. Matematikcenter kunne pga. de frivilliges omstillingsparathed samt opbakning til projektet ”Corona-beredskab” fra Tuborgfondet, Augustinusfonden og Stibofonden hurtigt imødekomme den øgede digitale efterspørgsel fra elever og deres forældre.

  Støtten til projektet har betydet, at vi har kunne udvide vores åbningstider på Webmatlive.dk, udvikle kø-funktion og indhold til webmatematik.dk samt afvikle eksamensforberedelse online.

  Udvidede åbningstider

  Matematikcenter har haft tre ugentlige åbningsdage under hele projektet. Derudover har vi kunne skalere åbningstiderne efter behov, når nedlukningerne ramte skoler og uddannelsesinstitutionerne.

  Udvikling af kø-funktion fastholder eleverne

  Matematikcenter har haft en udfordring med ”tab af elever pga. ventetid” og det gav i marts måned et endnu større pres på Webmatlive.dk, da et øget antal elever ønskede hjælp. Da de ikke havde mulighed for at se, hvor langt de var i køen, blev de utålmodige og forlod hjemmesiden – og dermed fik de ikke den hjælp de havde behov for. Projektet har givet os mulighed for at udvikle en ny kø-funktion til Webmatlive.dk. Den skaber gennemsigtighed for eleverne, ift. hvor lang ventetid der er for dem på webmatlive.dk. Det er med til at fastholde eleverne, da de nu er klar over, hvor langt de er i køen. Et større antal får nu den hjælp, de har behov for som følge heraf.

  Kø-funktionen har forbedret Webmatlive.dk markant for både de frivillige og elever. Funktionen gør det også muligt for eleverne, at skrive hvilket niveau/uddannelsesretning de skal have hjælp på samt opgavetype og derefter tilgå en kø. Denne funktion har vi især anvendt til eksamensforberedelse, så de frivillige har kunne differentiere eleverne ift. matematikniveau. Af kø-funktionen fremgår det også, hvor mange frivillige der er online, hvilket eleverne ikke har haft mulighed for at se tidligere. Ligeledes kan de frivillige se, hvor mange elever der er logget ind på Webmatlive.dk, samt hvor mange af dem der venter på lektiehjælp. Kø-funktionen giver både elever og frivillige et godt overblik over hvor mange der skal have hjælp og med hvad.

  Afvikling af eksamensforberedelsen

  Pga. nedlukningen i forsommeren 2020 kunne Matematikcenter ikke afholde lokale eksamenscaféer i fem byer, som vanligt. Projektet muliggjorde at Matematikcenter kunne flytte eksamensforberedelsen online. Eksamensforberedelsen inden sommeren 2020 foregik over fire forskellige dage og varede 4 timer pr. dag. Der blev rekrutteret frivillige som normalt var på Webmatlive.dk, fra de lokale lektiecaféer, blandt tidligere frivillige og samarbejdsvirksomheder.

  Udvikling af indhold til Webmatematik.dk

  Der er udviklet introduktionsvideoer til CAS-programmet Maple, og igangsat udvikling af introduktionsvideoer til TI-Nspire. Målet med videoerne er at give en kort introduktion til programmerne til nybegyndere. Man ser typisk programmerne for første gang, når man starter på en ungdomsuddannelse, og eleverne her udgør derfor en del af målgruppen. Forskellige uddannelsessteder bruger forskellige CAS-programmer, og det er derfor også ment som en hjælp til de frivillige, hvis de oplever at blive spurgt til programmer, de ikke kender. Der er udviklet et skriftligt eksamenssæt der ligner dem man ser på STX A-niveau. Formålet med udviklingen af eksamenssættet er at bruge det til eksamenscaféer, så vi forhåbentlig har et sæt, eleverne ikke allerede har regnet i undervisningen. Pensum på A-niveau er blevet udvidet med mere om funktioner af to variable, og derfor er der udviklet fire nye sider til dette emne. Siderne, der er udviklet i perioden er: Gradient, stationære punkter, tangentplan og niveaukurver. Siderne Tangentplan og Niveaukurver indeholder hver en video, der viser, hvordan hhv.

   

 • Giv feedback til Matematikcenter

  Nyheder

  Giv feedback til Matematikcenter

  Matematikcenter er en frivillig organisation, som ønsker at gøre en forskel for de mange elever og kursister, der bruger vores tilbud. Vi forsøger hele tiden at målrette og tilpasse vores tilbud, så de imødekommer vores brugeres behov. Derfor har vi brug for din feedback, så vi hele tiden kan blive bedre og udvikle os der, hvor der er behov for det.

  I 2021 stiller Matematikcenter skarpt på at måle på den virkning som vores tilbud har på vores målgruppes matematikniveau og interesse for STEM, samt hvordan elevernes forældre og lærere ser på vores tilbud. Sammen med konsulenthuset Realize gennemfører vi bl.a. interviews med elever/kursister, forældre og lærere.

  Vil du hjælpe os med det?

  Er du elev i folkeskole/på ungdomsuddannelse eller kursist på VUC

  Har du som elev modtaget gratis lektiehjælp i Matematikcenters lokale lektiecaféer, online på Webmatlive.dk eller på Webmatematik.dk? Så kan du tilmelde dig til et interview her.

  Som elev/kursist vil du komme til at deltage i et én-til-én-interview med Realize.

  Er du forælder?

  Har dit barn anvendt Matematikcenters lektiecafé, Webmatlive.dk eller Webmatematik.dk? Så kan du tilmelde dig til et interview her

  Som forælder deltager du i et fokusgruppeinterview foretaget af Realize. Interviewet bliver foretaget af 1-2 personer fra Realize, og der deltager 5- 7 personer pr. fokusgruppe. 

  Er du matematiklærer?

  Har du henvist dine elever til en af Matematikcenters lokale lektiecaféer eller til vores online lektiecafé, Webmatlive.dk? Eller har du anvendt Webmatematik.dk i undervisningen eller besøgt siden i anden forbindelse? Så kan du tilmelde dig et interview her 

  Som lærer deltager du i et fokusgruppeinterview foretaget af Realize. Interviewet bliver foretaget af 1-2 personer fra Realize, og der deltager 5- 7 personer pr. fokusgruppe. 

  Få en tur i biografen - Som tak for hjælpen modtager du en biografbillet!

  Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, så kan du sende os en mail.

   


  Gennemførelse af evalueringen er støttet af Teknologipagten.

 • Flere nye ansigter hos Matematikcenter

  Nyheder

  Matematikcenters kontor i København er vokset med flere nye ansigter 

  Matematikcenters kontor i København er vokset, da der er kommet flere nye ansigter til. Vi har ansat to nye medarbejdere: Projektleder Mette Sindet Hansen og studentermedhjælper Cecilie Olsen. De har været i gang i to uger, og de er kommet godt fra start. 

  Mette er ansat som projektleder, og skal varetage projektet "Mentorindsats til FGU-elever". Projektets formål er at udvikle en mentorordning, hvor de frivillige skal støtte og vejlede elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i matematik. Målet med mentorindsatsen er, at eleven bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et arbejde. Mettes rolle er at stå for den overordnede organisering og koordinering af projektet, heraf løbende arbejde med forankring af projektets indsatser. 

  Cecilie er ansat som studentermedhjælper til kommunikation og markedsføring. Cecilies primære rolle er, at varetage de forskellige kommunikationsindsatser henvendt Matematikcenters brugere og samarbejdspartnere.


 • Frivillig i online lektiecafé: Webmatlive.dk

  Ledige stillinger

  Til vores online lektiecafe – Webmatlive.dk – søger vi frivillige lektiehjælpere, der har lyst til at give glæden ved matematikken videre.

  Grundet nedlukningen og hjemmeskoling af landets elever, oplever vi et øget pres på vores digitale tilbud.

  Derfor har vi brug for flere frivillige, der har styr på matematikken, så vi kan tilbyde ekstra hjælp til lektier og den forestående eksamensforberedelse mandag-torsdag kl. 15.00-17.00.

  Vores frivillige matematikhjælpere udgør rygraden i vores arbejde. Alle vores frivillige har en stor begejstring for matematikfaget, som de deler med de unge. 

  Webmatlive.dk er Matematikcenters digitale lektiecafé. Som frivillig på Webmatlive.dk yder du lektie- og eksamenshjælp i ro og mag hjemme fra sofaen eller hjemmekontoret. Så har du styr på matematikken kan du blive en del af Matematikcenters fællesskab af online frivillige.

  Webmatlive holder normalt åbent hver mandag til torsdag kl. 15.00-17.00 samt tirsdag, onsdag og søndag aften kl. 19.30-21.30

  Hvad får du ud af at være frivillig hos Matematikcenter?

  • mulighed for at hjælpe og inspirere unge til at blive bedre til matematik
  • erfaring med at lære fra dig
  • holde dine matematiske kompetencer ved lige

  Hvad forventer vi af dig?

  • at du har bestået matematik på A-niveau eller tilsvarende
  • at du kan formidle matematik til børn og unge på en ligefrem og virkelighedsnær måde
  • at du kan tage én fast vagt om ugen
  • at du kan fremvise en ren børneattest
  • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen tid

  Send en mail til os, hvis du er interesseret i at høre mere.

  Vi glæder os til at høre fra dig!