Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

 • Studentermedhjælper til kommunikation og markedsføring

  Ledige stillinger

  Ny forlænget frist: 23.oktober

   Matematikcenter søger en studentermedhjælper 10-15 timer ugentligt til at varetage organisationens kommunikationsindsatser henvendt Matematikcenters brugere og samarbejdspartnere.

  Matematikcenter er en frivillig forening, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik til unge i lokale lektiecaféer og digitalt på Webmatematik.dk og Webmatlive.dk. Vi søger en studentermedhjælper, der skal være med til at sikre:

  • at vores målgruppe kender til vores tilbud om gratis lektiehjælp i matematik
  • at vi formidler vores indsatser og resultater eksternt og til vores samarbejdspartnere og sponsorer

   

  Det betyder at studentermedhjælperen skal:

  • Lave engagerende indhold til sociale medier (Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter)
  • Sætte annoncer op på sociale medier (Facebook og Instagram)
  • Planlægge og lave interviews med frivillige og de elever, der bruger vores tilbud
  • Opdatere og vedligeholde vores hjemmeside (matematikcenter.dk) i CMS Umbraco
  • Lave indhold til og udsende nyhedsbreve i Mailchimp
  • Assistere med at lave indhold til og udsende pressemeddelelser

   

  Vi forventer derfor at du:

  • Er en dygtig formidler og formår at kommunikere skarpt på sociale medier
  • Læser en relevant uddannelse
  • Er opsøgende, da du både skal booke samt lave interviews i lektiecaféer og over telefonen med frivillige og elever
  • Kan være til stede på kontoret i København SV (gerne to dage om ugen) og kan arbejde løbende med sociale medier
  • Gerne har kendskab til redigering af hjemmesider (Umbraco) og til at udsende nyhedsbreve (Mailchimp)
  • Gerne har kendskab til optagelse og redigering af video
  • Gerne har kendskab til opsætning af annoncer på Facebook

   

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest søndag den 23.oktober 2022. Skriv ”Studentermedhjælper kommunikation” i emnefeltet. Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 43.

  Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt sekretariatsleder Bolette Møller Jensen på telefon 60129835 eller på mail bolette@matematikcenter.dk.

 • Matematikcenter styrker unges tro på egne matematikevner

  Nyheder

  I videoen, der er lavet i samarbejde med Teknologipagten kan du møde Mathilde, der deltog i eksamensforberedelse 2022. Her fortæller hun om, hvordan Matematikcenters frivillige har givet hende en styrket tro på, at hun godt kan matematik.

  Du kan også læse mere om hvad eleverne får ud af Matematikcenters lektiehjælp her.

   

 • Når matematik er noget man går til i fritiden

  Nyheder

  I en podcast fra Teknologipagten taler Matematikcenters sekretariatsleder, Bolette Møller Jensen, Rikke Schmidt Kjærgaard fra Videnskabsklubben og Ole Laursen fra Villumfonden om deres fælles vision for hvordan børn og unges fritid kan blive det trygge og sjove rum for at dyrke matematik og videnskab.

  I podcasten man du dykke ned i nogle af de virkemidler som Matematikcenter og Videnskabsklubben indeholder og som bidrager til, at flere børn og unge kommer til at interessere sig for STEM og får succesoplevelser med STEM.

  Lyt til podcasten her.

  Matematikcenter vender matematiklede til matematikglæde

  Gennem 11 år har Matematikcenter opbygget et koncept for gratis lektiehjælp i matematik, hvor børn og unge kan udforske matematikkens verden i fritiden. Opskriften er simpel men effektiv:

  • Lektiehjælpen gives én-til-én med afsæt i det matematiske niveau, konkrete opgaver, lektier eller udfordringer, som eleven sidder med.
  • Lektiehjælpen foregår andre steder i klasserummet, som giver mulighed for at skabe en mere uformel og hyggelig stemning.
  • De frivillige forklarer matematik på en anden måde end matematiklæreren og medvirker til at simplificere matematik, så det bliver mere forståeligt.
  • Lektiehjælpen er tilgængelig og let at tilgå, når eleven har behov for den ift. lektier, en større opgave eller eksamen, der kræver hjælp.
  • Lektiehjælpen gives af frivillige og er gratis.

  Lektiehjælp i øjenhøjde

  Tal fra Matematikcenters seneste evaluering tegner et entydigt billede af, at Matematikcenters lektiehjælp øger elevernes forståelse for matematik. 85% af eleverne svarer, at lektiehjælpen i høj eller nogen grad gør matematik mere forståeligt for dem, 81% svarer, at lektiehjælpen i høj eller nogen grad forenkler og eksemplificerer matematik, så de bedre kan forstå det.

  Også hos forældrene ses et positivt udbytte af Matematikcenters lektiehjælp. 80% af forældrene, svarer, at hjælpen i høj eller nogen grad gør matematik mere forståeligt for dem som forældre, og 73% svarer, at de i høj eller nogen grad oplever at blive styrket i at hjælpe deres barn med matematikopgaver.

  De frivillige rollemodeller skaber et trygt rum

  Når eleverne træder ind ad døren hos Matematikcenter, så møder de en frivillig, der ønsker at dele deres begejstring for matematik med dem. Det tager noget af presset af eleverne og giver et frirum til at spørge frit uden at blive bekymret for at få en dårligere karakter f.eks. Det giver succesoplevelser, øger motivationen hos målgruppen og giver mere mod på at prøve kræfter med matematik.

  De frivillige motiveres især af, at de har mulighed for at hjælpe andre samtidig med at de får lov til at sætte deres egne kompetencer i spil inden for et fag der interesserer dem.

  Læs også: Matematikcenters evaluering

 • Projektmedarbejder til udvikling af indhold inden for matematik på flere niveauer

  Ledige stillinger

  Matematikcenter søger en medarbejder 10-15 timer ugentligt til at udvikle matematisk tekst- og videoindhold til hjemmesiden, Webmatematik.dk, på flere niveauer.

  Matematikcenter er en forening af frivillige, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik lokalt og digitalt til børn og unge. Vi driver lektiecaféer i hele landet og hjemmesiderne, Webmatematik.dk og Webmatlive.dk.

  Projektmedarbejderen samarbejder med webredaktøren for at udarbejde indhold til Webmatematik.dk.

  Webmatematik.dk er en online materialeplatform, der dækker pensum fra 7.klasse til A-niveau på ungdomsuddannelserne. En artikelside på Webmatematik indeholder typisk forklarende teori, eksempler på anvendelse, regneeksempler og illustrationer. Herudover hører der ofte et par interaktive opgaver og en video med til hver side.

  De primære opgaver for projektmedarbejderen vil være, at:

  • skrive indhold på flere matematikniveauer
  • planlægge og formidle matematik i korte forklarings- og lektionsvideoer

  Du får mulighed for at sætte dit eget præg på typen af indhold der udvikles. Det afhænger af din faglige baggrund. Matematikcenter har dog lige nu flere udviklingsprojekter, hvortil der skal udvikles indhold. Det drejer sig bl.a. om indhold til matematikundervisning på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), indhold til brug i vores projekt, der omhandler privatøkonomi samt eventuelt indhold til de STEM-rettede erhvervsuddannelser. Derudover vil der være adskillige ad-hoc-opgaver, som f.eks. udvikling af indhold til vores indsats DerErMatematikiAlt.

  Vi forventer, at:

  • du skriver og taler flydende dansk
  • din faglige baggrund er relevant for én eller flere af opgaverne beskrevet ovenfor – fortæl hvordan du kan sætte din baggrund i spil
  • du gerne har erfaring med LaTeX
  • du evner at formidle matematik i et let forståeligt sprog og kan sætte dig i modtagerens sted
  • du befinder dig godt foran et kamera og med at videoer placeres på hjemmeside og sociale medier
  • du har det godt med at tage telefonisk kontakt til potentielle medvirkende i lektionsvideoer

  Til gengæld tilbyder vi:

  • erfaring med at formidle matematik
  • mulighed for at arbejde hjemmefra
  • chancen for at sætte dit eget præg på en anvendt og anerkendt materialeplatform indenfor matematik
  • mulighed for at være en del af en indsats som spiller en stor rolle for børn og unges uddannelsesmuligheder

  Du bliver en del af Matematikcenters kontor i København, som tæller 3 fuldtidsansatte og 3 studentermedhjælpere. Det er dog ikke et krav at du bor nær København, da stillingen kan varetages hjemmefra og i forbindelse med optagelse af video kan foregå ude på f.eks. arbejdspladser inden for erhvervsuddannelsesområdet. Der vil være ugentlige fællesmøder, hvor du kan deltage digitalt. Og vi ser gerne at du kommer forbi kontoret jævnligt.

  Vi har en uformel omgangstone og en høj faglighed, og du bliver en del af et team, som arbejder sammen om at udvikle organisationen, og hvor der ofte er kort fra idé til handling. Vi har hver vores ansvarsområde, men vi hjælper alle til med både store og små opgaver, når der er brug for det.

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest den 4.september. Skriv ”Projektmedarbejder til udvikling af indhold” i emnefeltet.

  Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 37. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset indtil udgangen af maj 2023 med mulighed for forlængelse.

  Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt sekretariatsleder Bolette Møller Jensen på telefon 60125269 eller på mail bolette@matematikcenter.dk.

 • Projektassistent med fokus på frivilligrekruttering

  Ledige stillinger

  Matematikcenter søger en projektassistent 10-15 timer ugentligt til at assistere vores projektleder og frivilligkoordinator med rekruttering af frivillige til vores forskellige projekter, og med at gennemføre workshops og undervisningsforløb for unge i hele landet.

  Matematikcenter er en nonprofitorganisation, der tilbyder gratis hjælp i matematik fra 7. klasse og op til A-niveau. Vores mål er at skabe lige muligheder for læring og gøre matematikken forståelig for alle. Vi har lokale lektiecaféer i hele landet, og driver online lektiecaféen Webmatlive.dk og den digitale materialesamling Webmatematik.dk. Vi tilbyder derudover forløb for forældre til børn i folkeskolen, afholder workshops om privatøkonomi for unge på erhvervsskoler i hele landet, og udvikler mentorforløb, hvor frivillige rollemodeller støtter unge på den forberedende grunduddannelse i at blive bedre til matematik.

  Som projektassistent bliver dine opgaver at:

  • rekruttere frivillige undervisere og mentorer til Matematikcenters projekter
  • være den primære kontaktperson for de frivillige undervisere
  • varetage kontakten til skoler og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med workshops og undervisningsforløb
  • assistere i planlægningen og gennemførelsen af workshops og undervisningsforløb i hele landet

  Du får:

  • erfaring med at samarbejde med frivillige og koordinere frivilligindsatser
  • erfaring med at samarbejde med interesseorganisationer
  • erfaring med at samarbejde med uddannelsesinstitutioner i hele landet
  • erfaring med formidling og kommunikation til en bred målgruppe
  • en høj grad af fleksibilitet i planlægning af dine arbejdsopgaver

  Vi forventer derfor, at du:

  • er en dygtig og alsidig formidler, der kan engagere og skabe kontakt til forskellige grupper af frivillige, unge og samarbejdspartnere
  • er udadvendt, opsøgende og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
  • er god til at organisere og tager fat, hvor der er brug for det
  • er fleksibel, og har mulighed for at rejse rundt i landet i forbindelse med afholdelse af workshops og undervisningsforløb

  Du bliver en del af Matematikcenters sekretariat i København, som består af tre fuldtidsansatte og tre studentermedhjælpere. Vi har en uformel omgangstone og en høj faglighed, og du bliver en del af et team, som arbejder sammen om at udvikle organisationen, og hvor der ofte er kort fra idé til handling. Vi har hver vores eget ansvarsområde, men vi hjælper alle til med både store og små opgaver, når der er brug for det.

  Interesseret?

  Send en kortfattet ansøgning og CV i én samlet fil til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest den 25. august kl. 24.00.

  Skriv ”Projektassistent med fokus på frivilligrekruttering” i emnefeltet.

  Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 36. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt derefter. Stillingen er indtil videre tidsbegrænset til og med september 2023, med mulighed for forlængelse.

  Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt projektleder Mette Sindet Hansen på telefon 60129835 eller på mail mette@matematikcenter.dk.