Menu

Menu

Matematikcenters privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Matematikcenter - 16. august 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, hvori vi gør det klart, hvordan vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål for Matematikcenter, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Matematikcenter er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For spørgsmål kontakt foreningens data-kontaktperson:
Kontaktperson: Bolette Møller Jensen
CVR: 34002363
Telefonnr.: 6012 9835
Mail: info@matematikcenter.dk
Hjemmeside: www.matematikcenter.dk

Behandling af personoplysninger
Frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, telefonnummer, mailadresse, bopælsby men ikke hjemmeadresse (såfremt dette er relevant).
 • Cpr-numre til indhentning af børneattest, samt opbevaring af børneattest så længe den frivillige er tilknyttet Matematikcenter.

Nyhedsbrevsabonnenter:

 • Mailadresse og navn (såfremt navnet oplyses). Disse bruges udelukkende oplysningerne til at sende dig nyhedsbrevet.
 • Oplysningerne gemmes hos vores databehandler, Mailchimp.

Vi indhenter udelukkende oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven om indhentelse af børneattest på frivillige, der arbejder med børn under 15 år.
 • At administrere din relation til foreningen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:  

 • At kunne planlægge og afholde foreningens aktiviteter herunder lektiecaféer, eksamenscaféer, frivilligmøder, o.lign.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen f.eks. til brug for markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Frivillige:
Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Nyhedsbrevsabonnenter:
Oplysningerne slettes med det samme abonnementet opsiges. Opsigelse kan ske direkte fra et tilsendt nyhedsbrev ved hjælp af vedhæftet eller ved henvendelse til Matematikcenter.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik i henhold til vores oplysningspligt som forening.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.