Menu

Menu

Frivillig Matematikmakker

Frivillig matematikmakker til støtte af en ung på Forberedende Grunduddannelse

Vil du være med til at støtte og vejlede unge på Forberedende Grunduddannelse (FGU) i matematik, så de kan blive klar til at komme videre på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse?

At få styr på og mestre matematik, er meget mere end svære formler og beviser. For mange af FGU-eleverne er det vigtigt, at kunne spejle sig i sin matematikmakker, og derfor kan du være alt fra murersvend eller blomsterbinder til eksempelvis pensioneret matematiklærer.

Det er derfor ikke et krav, at du selv mestrer matematik på et højt niveau, da det er evnen til at skabe tillid og forståelse for hvad matematik er, der er det essentielle.

Eleverne på FGU er meget forskellige, men fællesnævneren er, at de er i alderen 15-25, at de ofte kommer fra et uafsluttet folkeskoleforløb og, at mange befinder sig i en udfordrende livssituation eksempelvis på grund af dårligt selvværd, psykisk sygdom, indlæringsvaskeligheder, og flere har års dårlige oplevelser med matematik med i baggagen.

Du kan få mere at vide om FGU-elevens vej igennem uddannelsen her

Matematikmakker-forløbet

FGU-skolen Øst omfatter institutioner i Roskilde, Høje Taastrup, Lejre, Solrød og Greve, og som matematikmakker vil arbejdet med den unge som primært være i Roskilde, Høje Taastrup og Lejre.

Som frivillig matematikmakker mødes du (som udgangspunkt fysisk) med den unge 1 gang om ugen i et til to timer. I dagstimerne kan det være på FGU-skolen, i eftermiddags/aftenstimerne vil det fx være på biblioteket.  

Vores forventninger til dig som frivillig, er at

  • du har styr på og interesse i at formidle matematik på en virkelighedsnær måde
  • du ønsker at gøre en forskel for et andet mennesker og tror på, at alle mennesker har ressourcer og kan rykke sig
  • du er indstillet på at afsætte 1- 2 timer ugentligt til at hjælpe den unge med udgangspunkt i matematik i et år
  • Du er stabil og god til at skabe tillid
  • Du kan fremvise en ren børneattest

Hvad får du ud af at være frivillig matematikmakker i Matematikcenter

  • Mulighed for at gøre en forskel for en ung, der har brug for ekstra hjælp i matematik, for at komme videre i sin uddannelse
  • Sparring og supervision fra Matematikcenter og fageksperter
  • Erfaring med at formidle matematik
  • Et socialt fællesskab med andre frivillige, der deler din glæde ved matematikfaget og for at gøre en forskel for unge mennesker på kanten af samfundet

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig matematikmakker på FGU-skolen Øst, så send en mail med din ansøgning til Matematikcenter, hvor du kort fortæller om dig selv og din motivation for at blive en del af projektet.

Vi glæder os til at høre fra dig!