Menu

Menu

Lektiepiloter

Matematik er ofte et fag, der lider under, at både børn og voksne er usikre i faget. Det vil vi gerne ændre på.

I efteråret 2021 søsatte Matematikcenter i samarbejde med Lektiepiloter et projekt med det formål at give forældre til børn i grundskolen viden, selvtillid og redskaber, der kan støtte dem i at hjælpe deres børn med matematik.

Når det kommer til at udvikle børns matematikkompetencer, er forældre en overset målgruppe, og der findes generelt meget lidt forskning i, viden om og konkrete indsatser indenfor STEM, der har forældre som målgruppe

Undersøgelser peger på, at der ofte sker en uheldig ændring i børns relation til matematik allerede fra 4. klasse. Vi ved, at forældre har en meget central rolle i deres børns uddannelsesliv- og valg, og mange forældre gør alt, hvad de kan, og vil gerne hjælpe deres børn med matematik, men er usikre på, hvordan man bedst gør det.

Ambitionen med vores projekt er ikke, at forældre skal overtage matematiklærerens rolle. Vi vil derimod styrke familiernes evne til at understøtte deres børns faglige udvikling, og den læring de allerede får i skolen.

I 2022 har vi i Matematikcenter i samarbejde med folkeskoler i Tårnby Kommune udviklet og testet oplæg- og workshopformater, hvor vi giver forældre til børn i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen en række redskaber, de kan bruge i hverdagen til at indgå i en udviklende og naturlig dialog med deres børn med fokus på matematik.

webmatematik.dk kan du finde artikler og temasider, der blandt andet giver dig vigtige oplysninger om, hvad matematikundervisning er i dag. Du kan blandt andet læse om, hvordan sproget i matematik kan være en udfordring for mange børn, og du får konkrete råd og vejledning til at tale med dit barn om matematik. Du kan også få idéer til, hvad I kan lave derhjemme, som handler om matematik.

Bor du i Tårnby Kommune, og vil du gerne vide mere om mulighederne for, at vi kommer på besøg på din eller dit barns skole, kan du kontakte Projektleder Mette Sindet Hansen her mette@matematikcenter.dk

Projektet løber fra oktober 2021 til og med juni 2024, og er støttet af Novo Nordisk Fonden.