Menu

Menu

Lektiepiloter

Lektiepiloter

I efteråret 2021 søsætter Matematikcenter i samarbejde med Lektiepiloter et projekt med det formål at give forældre til børn i grundskolen viden, selvtillid og redskaber, der kan støtte dem i at hjælpe deres børn med matematik.

Når det kommer til at udvikle børns matematikkompetencer, er forældre en overset målgruppe, og der findes generelt meget lidt forskning i, viden om og konkrete indsatser indenfor STEM, der har forældre som målgruppe. Det vil vi gerne ændre på. Undersøgelser peger på, at der ofte sker en uheldig ændring i børns relation til matematik allerede fra 4. klasse. Vi ved, at forældre har en meget central rolle i deres børns uddannelsesliv- og valg, og mange forældre gør alt, hvad de kan, og vil gerne hjælpe deres børn med matematik, men er usikre på, hvordan man bedst gør det. Matematik er ofte et fag, der lider meget under, at både børn og voksne er usikre i faget.Ambitionen med vores indsats er ikke, at forældre skal overtage matematiklærerens rolle. Vi vil derimod styrke familiernes evne til at understøtte deres børns faglige udvikling, og den læring de allerede får i skolen. Forældrene skal udstyres med en række redskaber, de kan bruge i hverdagen til at indgå i en udviklende og naturlig dialog med deres børn - særligt med fokus på matematik. På den måde gøres hjemmearbejde til en tryg oplevelse, hvor både børn og voksne udvikler sig.

Lektiepiloter har siden 2018 specialiseret sig i at udvikle børns matematikkompetencer gennem indsatser målrettet børns omsorgspersoner. Lektiepiloter har i den forbindelse udviklet særligt tilrettelagte oplæg for forældre til børn i grundskolen med udgangspunkt i, at viden om sproget i og omkring matematik kan hjælpe forældre med at guide deres børn i faget. Hos Matematikcenter har vi hidtil haft et stort fokus på at yde hjælp og støtte til børn og unge fra udskolingen og på ungdomsuddannelser, og med vores engagement i projektet er det målsætningen, at vi kan lave en tidlig indsats til den del af vores nuværende målgruppe, som allerede i grundskolen kæmper med matematikken. Vi vil fra starten af 2022 sammen med vores engagerede frivillige tilbyde oplæg og workshops for forældre i Tårnby Kommune og sidenhen rulle projektet ud i hele landet. Fordi vi mener, at alle har ret til at være gode til matematik!

Projektet løber fra oktober 2021 til og med juni 2024, og er støttet af Novo Nordisk Fonden.