Menu

Menu

Matematikcenters bestyrelse

Matematikcenters bestyrelse består af mindst tre personer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Sekretariatslederen har fast plads i bestyrelsen, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen består af:

Hannah Pettersson, forperson
Improvement Manager, Service North West Europe, LIXIL EMENA, stifter af Matematikcenter i Danmark

Tina Obel Lyngholm, næstforperson
Chef for branding og intern kommunikation hos Falck

Kirsten Rigmor Hansen, kasserer
Pensioneret gymnasielærer i matematik og frivillig i en af Matematikcenters lektiecaféer

Neha Imtiaz Ullah
Stifter af Nordic Women in STEM

Mikkel Willum Johansen
Lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet