Menu

Menu

Matematikcenters bestyrelse

Matematikcenters bestyrelse består af mindst tre personer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Sekretariatslederen har fast plads i bestyrelsen, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen består per. 2. Februar 2023 af:

Hannah Pettersson, forperson
Improvement Manager, Service North West Europe, LIXIL EMENA, stifter af Matematikcenter i Danmark

Tina Obel Lyngholm, næstforperson
Chef for branding og intern kommunikation hos Falck

Thomas Bolander, kasserer
Professor ved DTU, Institut for Matematik og Computer Science

Kirsten Rigmor Hansen, menigt medlem
Pensioneret gymnasielærer i matematik og frivillig i en af Matematikcenters lektiecaféer