Menu

Menu

Privatøkonomi

I foråret 2021 kickstarter Matematikcenter i samarbejde med Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO), Spar Nord Fonden og Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond et projekt, der skal udvikle og afprøve et koncept for workshops om privatøkonomi for elever på erhvervsuddannelserne. Udover workshops- og undervisningsforløb skal der udvikles online materialesamlinger, der kan understøtte undervisning på skolerne.

Ved udgangen af 2019 var knap 46.000 unge mellem 18 og 30 år registreret i RKI. Antallet af unge, der er registreret i RKI er faldet under corona-krisen men den misvedligeholdte gæld for de unge er desværre stigende. Generelt er det især låneordninger til køb af fx mobiltelefoner, kontoordninger, kviklån, SMS-lån, og lignende som de unge er dårlige til at få betalt tilbage.

Formålet med projektet er over en 2-årig periode at styrke elevernes kompetencer, så de bliver bedre rustet til både på kort og lang sigt, at håndtere deres privatøkonomi og herigennem få de bedste forudsætninger for at undgå at sætte sig i gæld og i værste tilfælde ende i RKI.

EEO er erhvervsskoleelevernes talerør, og repræsenterer et bredt udsnit af uddannelsesretninger herunder erhvervsuddannelse med en gymnasial studentereksamen (EUX), Teknisk Gymnasium (HTX), Social- og Sundhedsassistent (SOSU) samt den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). EEO arbejder for god og gratis uddannelse og aktiviteter, der styrker elevernes kompetencer, og for EEO er det af afgørende betydning, at unge tidligt lærer at varetage deres egen økonomi, fordi det giver dem en forudsætning for at have styr på den økonomiske del af deres voksenliv. 

I Matematikcenter ser vi et stærkt match mellem EEO’s arbejde og indgående kendskab til eleverne og deres hverdag og Matematikcenters mangeårige erfaring med blandt andet via initiativet Matematikialt, at løfte matematikken op fra papiret og forklare faget i virkelighedsnære sammenhænge, der gør matematikken lettere at forstå og håndtere i eleveres dagligdag. Gennem hele projektet varetages udvikling og facilitering af workshops- og undervisningsforløb af frivillige rollemodeller.

Læs mere og løs cases her.