Menu

Menu

Frivillig projektleder i Matematikcenter

Lige nu søger vi frivillige projektledere i Odense, Aalborg, Nyborg, Aarhus og Holstebro.

Brænder du for frivillighed, har gode kommunikationsevner og en interesse for organisering af aktiviteter?

Vores frivillige matematikhjælpere udgør rygraden i vores arbejde. Alle Matematikcenters frivillige har en stor begejstring for matematikfaget, som de hver uge deler med de unge, der bruger vores lektiecaféer.

Vores lokale projektledere er tovholdere for de lokale frivillige og fungerer som kontaktpersoner til Matematikcenters sekretariat i København.

Vi forestiller os, at du enten er studerende med lyst til erfaring med koordination af frivillige og noget til CV'et eller senior med lidt ekstra tid til at bruge på en frivillig indsats hvor du får ekstra ansvar.

Det er lysten til at formidle, koordinere og have ansvar for at Matematikcenters aktiviteter, der er det vigtige. Det er derfor ikke et krav, at du kan matematik selv.

Hvad består den frivillige indsats af?

  • praktiske opgaver forbundet med rekruttering af nye frivillige til lektiecaféen
  • deltage i besøg på lokale skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner for at fortælle om Matematikcenters arbejde
  • have løbende kontakt med Matematikcenters sekretariat i København
  • fungere som bindeled mellem de frivillige lektiehjælpere og Matematikcenter
  • koordinere de frivilliges ugentlige vagtplan
  • Dialog med samarbejdessteder

Hvad forventer vi af dig?

  • at du kan afsætte 10-12 timer om måneden
  • at du planlægger at være frivillig hos Matematikcenter min. 1 år
  • at du kan fremvise en ren børneattest
  • at du har lyst til at formidle viden om Matematikcenter og koordinere de frivillige i lektiecaféerne.

Send din ansøgning til Matematikcenter på mail eller for at høre mere.


Vil du vide mere om hvordan det er at være frivillig projektleder, kan du møde vores projektledere her