Menu

Menu

Lektiepiloter

Lektiepiloter har til formål at give forældre til børn i grundskolen viden, selvtillid og konkrete værktøjer til at kunne støtte deres børn i matematik.

 

Projektet er et treårigt projekt, der løber indtil juni 2024. Gennem oplæg om sproget i matematik klæder Lektiepiloterne forældre til børn i grundskolen på til at hjælpe deres børn med matematik.

 

Undersøgelser peger på, at der ofte sker en ærgerlig ændring i børns relation til matematik omkring 4. klasse. Samtidig ser vi, at mange forældre rigtig gerne vil hjælpe deres børn, men er usikre på hvordan. Det skyldes blandt andet, at mange af dem selv har haft dårlige oplevelser med matematik i skolen eller hænger fast i gamle opfattelser af hvad matematik er.

 

Med afsæt i den uheldige ændring i børn og unges relation til matematik i løbet af grundskolen samt inddragelse af den oplagte målgruppe, nemlig forældrene, er projektet Lektiepiloter således en forebyggende indsats, som arbejder for at gøre en betydelig forskel for de elever, som senere kan risikere at få et dårligt forhold til matematik. 

 

I samarbejde med folkeskoler i Tårnby Kommune udvikler og tester Matematikcenter derfor oplæg i både indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Oplæggene har fokus på sprogets betydning for tilegnelsen af matematiske kompetencer. De indeholder små praktiske opgaver og konkrete værktøjer, der viser hvordan man som forældre kan indgå i en udviklende og naturlig dialog med sit barn med fokus på matematik. Målet er, at børnenes motivation og interesse for matematik vækkes gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang til matematik. Samtidig med at forældrene bliver bevidste om, hvordan deres sprog om matematik også påvirker børnenes interesse.

 

Kunne du tænke dig at være Lektiepilot? Læs mere om det og send en ansøgning her.

 

Hvad siger de om indsatsen i Tårnby Kommune? 

Bor du i Tårnby Kommune, og vil du gerne vide mere om mulighederne for, at vi kommer på besøg på din eller dit barns skole, kan du kontakte Projektleder Mette Sindet Hansen her mette@matematikcenter.dk

 

Hvem er vi støttet af?

Indsatsen er et samarbejde mellem Matematikcenter, konsulentfirmaet Realize ApS, Tårnby Kommune og deres matematikvejledere og lærere på skolerne, samt Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM). Derudover har Realize ApS som ekstern evaluator foretaget løbende effektmålinger. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

 

På webmatematik.dk kan du finde artikler og temasider, der blandt andet giver dig vigtige oplysninger om, hvad matematikundervisning er i dag. Du kan blandt andet læse om, hvordan sproget i matematik kan være en udfordring for mange børn, og du får konkrete råd og vejledning til at tale med dit barn om matematik. Du kan også få idéer til, hvad I kan lave derhjemme, som handler om matematik.