Menu

Menu

Indsatsens effekter

Matematikcenter har i samarbejde med Erhvervsskolernes Elevorganisation siden foråret 2021 udbudt workshops om privatøkonomi til landets elever på erhvervsskoler. Matematikcenter kan ved projektets afslutning i februar 2023 fremvise gode effekter af indsatsen.

 

De udbudte workshops har givet landets erhvervsskoleelever viden om blandt andet løn, budget, skat, lån og pension, og har til formål at skabe et sprog for, hvordan man taler om privatøkonomi samt gøre økonomiske fagtermer let forståelige for erhvervsskoleelever, idet de tidligere i livet end andre unge forpligter sig økonomisk.

 

Siden foråret 2021 har vi afholdt 20 workshops fordelt på 8 skoler i alle 5 regioner. I alt har 500+ elever deltaget på workshopsene. Derudover er der blevet udviklet en materialesamling på webmatematik.dk om privatøkonomi særligt målrettet til elever på erhvervsuddannelser.Og projektet har kastet gode resultater af sig. I Matematikcenters kvalitative målinger af elevernes udbyttet af workshopsene ses det, at eleverne både finder workshoppen relevant, at de forstår deres privatøkonomi bedre, og at de er mere motiverede for at sætte sig ind i deres privatøkonomi.

 

Du kan læse mere om projektets effekt i artiklen fra Information Finansiel dannelse er almen dannelse - sæt privatøkonomi på skoleskemaet