Menu

Menu

Matematik & meningsfuld projektledelse

Mød projektlederen Mette

I hjertet af Matematikcenter står vores passionerede projektleder, Mette Sindet Hansen, som en bærende kraft bag projektet Privatøkonomi. Som projektleder har Mette ansvar for at omsætte projektbeskrivelsen for Privatøkonomi til virkelighed på erhvervsskolerne landet over. Dét gør hun ved at trække på sin mangeårige erfaring fra non-profitsektoren.

 

Som projektleder varetager Mette dagligt opgaver, som understøtter en realisering af projektbeskrivelsen, så projektet kan få sin gang på erhvervsskolerne. Det er opgaver inden for projektudvikling og kvalitetssikring, og det kræver en grundlæggende tovholderrolle i et komplekst projekt med mange aktører. Mette beskriver processen som en iterativ rejse, hvor man konstant stiller spørgsmål til processen og overvejer, hvordan man bedst kan håndtere de udfordringer, der opstår undervejs.

 

Mettes karrierer har været præget af både nysgerrighed og alsidighed. Med en bachelorgrad i europæisk etnologi fra Københavns Universitet i hånden i 2005, startede en rejse som de efterfølgende år førte hende gennem forskellige organisationer - lige fra Bjarke Ingels Group til Dansk Folkeferie.

 

I 2007 landede Mette i The Index Project, hvor hun først arbejdede med verdensturnerende designudstillinger, sidenhen udvikling af uddannelsesformater, strategi og ledelse. I de år udviklede Mette sin faglighed i non-profitsektoren, og hun lærte blandt andet at tackle den usikkerhed ad hoc-bevillinger kan medføre og samtidigt at håndtere mange forskellige interesser med rolig hånd. Hendes erfaring i udviklingsprojekter, hvor hastighed og handlekraft oftest er afgørende, bidrog til hendes professionelle udvikling.

 

Efter flere år i højt gear på arbejdsmarkedet, tiltrak Matematikcenter hende, fordi hun kunne kombinere projektledelse med et formål, hun fandt meningsfuldt. Her fandt hun glæde i at arbejde tæt sammen med slutbrugere – nemlig eleverne - og have en direkte indflydelse på elevernes liv.

Mette vil kradse i overfladen

En af de ting, som driver Mette, er hendes interesse for tabubelagte emner og en stærk tro på, at privatøkonomi er en vigtig del af dannelsen som samfundsborger. Mette ønsker at nedbryde elevernes modstand mod emnet privatøkonomi og give eleverne redskaber til at forstå og håndtere deres egen økonomi, så de kan tage oplyste valg.

Ifølge Mette er projektets styrke, at det placerer eleven i centrum. Workshopsene på skolerne tilbyder nemlig ikke bare information og redskaber til at håndtere elevernes privatøkonomi, men i workshopsene skabes også et trygt rum, hvor eleverne får plads til at dele deres individuelle oplevelser. Målet er derfor ikke blot at lære eleverne om privatøkonomi, men også at give dem en økonomisk selvtillid.

 

Mette Sindet Hansens engagement i projektet er drevet af ønsket om at gøre en forskel og give eleverne værdifulde redskaber til at gebærde sig i livet. Gennem hendes arbejde hjælper hun elever med at tage magten tilbage over deres økonomiske fremtid. Og både hendes erfaringer, nysgerrighed og vision for fremtidens samfund bidrager til dette.

 

Læs mere om vores projekt Privatøkonomi og dyk ned i de positive resultater projektet har generet.