Menu

Menu

LP: Indsatsens effekt

Matematikcenter har med projektet Lektiepiloter siden oktober 2021 udbudt oplæg og workshops om sproget i matematik til forældre til børn i grundskolen. Siden projektets start har Matematikcenter afholdt 12 workshops og oplæg på skoler i Tårnby Kommune med mere en 150 deltagende forældre.Projektet har allerede vist rigtig positive resultater. I en effektmåling foretaget af konsulentbureauet Realize Aps, tilkendegiver 74% af deltagende forældre, at de i høj grad oplever workshoppen som relevant, mens 60% af deltagende forældre tilkendegiver, at de i høj grad oplever at have fået brugbare og konkrete redskaber, som kan hjælpe dem med at tale om matematik med deres barn i hverdagsaktiviteter. Samtidig tilkendegiver 71% af deltagende forældre, at de i høj grad kan se mening i at bruge de redskaber og den viden de har fået i workshoppen i en hverdagskontekst.

 

Forældrenes vurderinger af Lektiepiloters workshops på tværs af skolerne

 

Samtidig fortæller deltagende forældre, at Lektiepiloternes budskab er en øjenåbner, idet de får konkrete værktøjer til at hjælpe deres børn med det sproglige i matematik, uden selv at være fagligt stærk i matematik.