Menu

Menu

Matematikhjælper i Lektiecafé

Som frivillig i en af Matematikcenters lektiecaféer hjælper du elever med matematiklektier og -afleveringer. 

Lektiecaféerne henvender sig til elever med matematik i folkeskolen , A-, B- og C-niveau på de gymnasiale uddannelser, på erhvervsskoler og på VUC.

Du vejleder og guider elever gennem deres opgaver og afleveringer.

Der kommer 5-25 elever til hver lektiecafé. I vil altid være minimum 2 frivillige sammen. Dog er vores normering 1 frivillig per 5 elever.

Skriv til Matematikcenter og fortæl os, hvor i landet du ønsker at være frivillig.


Matematikcenters forventninger til dig:

  • Du kan afsætte 2 timer om ugen oftest man.-tors. i tidsrummet 15.30-17.30.
  • Du har bestået matematik A-niveau.
  • Du er opsøgende og imødekommende over for eleverne.
  • Du vil være med til at fortælle elever og studerende om muligheden for gratis matematikhjælp ude på skolerne.
  • Du kan fremvise en ren børneattest.

Du kan blive frivillig i:

Skriv til Matematikcenter og fortæl os, hvor i landet du ønsker at være frivillig.