Menu

Menu

Undersøgelse på erhvervsskolen

Matematikcenter igangsætter undersøgelse om erhvervsskoleelevers forhold til matematik og behov for lektiehjælp i matematik

 

Matematikcenter vil sikre, at ingen må give afkald på deres drømmeuddannelse, fordi de ikke er gode nok til matematik. Derfor arbejder vi hver dag for at give unge mulighed for at få kompetent og kvalificeret lektiehjælp i matematik.

 

Vi har længe ønsket at udvikle og tilpasse vores eksisterende tilbud til elever på erhvervsskolen. Det er vigtigt, fordi matematik er et helt centralt fag på mange erhvervsuddannelser og, som Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning peger på, at matematik ofte er et fag, som beskrives som et nederlagsfag, der påvirker erhvervsskoleelevers indlæring, motivation og muligheder for at opnå deres fulde potentiale i matematik.

 

Samtidig ved vi fra en analyse af Arbejdernes Erhvervsråd, at elever med lave grundskolekarakterer i dansk og matematik i høj grad søger med erhvervsuddannelserne. En anden analyse foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd konkluderer, at erhvervsuddannelserne i mange år har været indehaver af den højeste frafaldsprocent sammenlignet med andre uddannelser, og knap halvdelen, der begynder på en erhvervsuddannelse, stopper, før uddannelsen er fuldført. Som følge af dette, er der i løbet af de seneste år kommet et øget fokus på betydningen af unges trivsel i uddannelsessystemet og på, hvordan trivslen påvirker de unges udvikling, læring og motivation for at gennemføre deres uddannelse.

 

Ovenstående problematikker vil Matematikcenter gerne være med til at forebygge. Med støtte fra Tuborg Fondet søsætter vi nu en undersøgelse, som skal give viden om, hvordan EUD-elever bedst understøttes med relevant og gratis lektiehjælp i matematik. Undersøgelsen har som hovedformål at forstå målgruppen erhvervsskolelever på den matematiktunge linje Teknologi, Byggeri og Teknik og deres behov for og ønsker til lektiehjælp i matematik. For at sikre, at elevernes behov og ønsker til lektiehjælp i matematik udmønter sig i konkrete og bæredygtige anbefalinger, inddrager undersøgelsen også perspektiver fra erhvervsskolerepræsentanter, relevante vidensaktører og frivillige i Matematikcenter.

 

Undersøgelsen løber fra oktober 2023 til oktober 2024. Følg med under nyheder, som løbende publicerer opdateringer fra projektet.

 

Hvis du vil høre mere om projektet, kan du kontakte analytiker Sara Cao Mortensen på sara@matematikcenter.dk