Menu

Menu

Matematikcenters bestyrelse

Matematikcenters bestyrelse består af mindst tre personer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Sekretariatslederen har fast plads i bestyrelsen, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen består per 21. marts 2018 af:

Hannah Pettersson, formand
Forretningsudvikler ved Codan/Trygg-Hansa, stifter af Matematikcenter i Danmark

Tina Obel Lope, næstformand
Chef for intern kommunikation ved Rambøll 

Flemming G. Jørgensen, kasserer
Civilingenør, tidl. ved Dansk Industri og Industriens Fond

Thomas Bolander
Lektor ved DTU, Institut for Matematik og Computer Science

Matematikcenters bestyrelse
Kathrine Predstrup, Tina Obel Lope, Flemming G. Jørgensen,
Thomas Bolander, Hannah Petterson