Menu

Menu

Matematikcenters bestyrelse

Matematikcenters bestyrelse består af mindst tre personer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Sekretariatslederen har fast plads i bestyrelsen, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen består per 21. marts 2018 af:

Hannah Pettersson, formand
Forretningsudvikler ved Codan/Trygg-Hansa, stifter af Matematikcenter i Danmark

Tina Obel Lope, næstformand
Chef for intern kommunikation ved Rambøll 

Thomas Bolander
Professor ved DTU, Institut for Matematik og Computer Science