Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

Tilbage til feed

Projektleder til Matematikcenter

Ledige stillinger

Matematikcenter søger en projektleder til bl.a. at gennemføre projektet ”mentorindsats til FGU-elever”.

Matematikcenter er en forening af frivillige matematikhjælpere, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik. Vores brugere er elever, der har matematik i grundskolens udskoling, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Matematikcenter tilbyder gratis lektiehjælp og eksamensforberedelse i ugentlige lektiecaféer, online på webmatematik.dk og webmatlive.dk samt i årlige eksamenscaféer.

Projektet ”Mentorindsats til FGU-elever” skal udvikle og afprøve en mentorordning med et korps af frivillige, som skal støtte og vejlede elever på Den forberedende grunduddannelse (FGU) i matematik, så de bliver parate til at gennemføre f.eks. en ungdomsuddannelse eller varetage et arbejde. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med flere partnere (FGU Skolen Øst, Kommunale Ungeindsatser, ekstern evaluator og fonden). Projektets mål er bl.a., at der skabes mentormatch, udvikles materialesamling til Webmatematik.dk samt gennemføre lektioner i Matematikcenters online lektiecafé, Webmatlive.dk, med FGU-elever. Der arbejdes i løbet af projektet med læring, hvor projektets indsatser løbende tilpasses og justeres baseret på de erfaringer der gøres. Derudover er det målet at der løbende arbejdes med forankring af projektets indsatser. Det er projektlederen, der er drivkraften bag, at projektets aktører opnår ovenstående resultater.

Som projektleder bliver din opgave at:

 • Sikre gennemførelse af projektet, herunder at leverancer, milepæle og resultater nås
 • Stå for den overordnede organisering og koordinering af projektet og dets aktører
 • Samarbejde med Matematikcenters øvrige ansatte, herunder især Matematikcenters frivilligkoordinator vedr. rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Samarbejde med den deltagende FGU-institution samt De kommunale Ungeindsatser i fem kommuner
 • Planlægge og deltage i interne læringsworkshops i løbet af projektet i samarbejde med ekstern evaluator
 • Sikre organisatoriske og økonomiske forudsætninger for forankring af indsatsen i samarbejde med sekretariatslederen
 • Økonomistyring i samarbejde med sekretariatslederen
 • Kontakt til Den A.P. Møllerske Støttefond

Vi forventer derfor, at du:

 • Har erfaring med projektledelse og -styring
 • Kan koordinere projektets aktører, f.eks. på baggrund af din erfaring med relationel koordinering
 • Har varetaget lignende stilling i en frivillig forening og/eller ikke-profit organisation
 • Har arbejdet som eller med frivillige og kender til det frivillige miljø, deres motivation og drivkraft
 • Trives godt på et mindre sekretariat, hvor der er kort fra tanke til handling
 • Er omstillingsparat og selv tager initiativ til at drive indsatser frem
 • Gerne har arbejdet med mentorindsatser, dog ikke et krav
 • Gerne har et kendskab til FGU-området (eller tidligere produktionsskoleområdet) og til uddannelsesområdet generelt, dog ikke et krav

Du bliver en del af Matematikcenters sekretariat beliggende i København SV. Sekretariatet består af 2 fuldtidsansatte, der arbejder med frivilligkoordinering, ledelse og fundraising samt 2 deltidsansatte der arbejder som webredaktør og med kommunikation. Projektet begynder i februar 2021 og løber indtil december 2023. Stillingen er således tidsbegrænset (Februar 2021- december 2023). Stillingen er 30 timer ugentligt med mulighed for at skalere til fuld tid i løbet af ansættelsen, såfremt der opnås finansiering til det.

Matematikcenter er en mindre forening og er derfor ikke lønførende og der tilbydes ikke pension.

Ansøgningsproces og spørgsmål

Send en ansøgning, CV og eventuelle bilag (i én samlet fil) til job@matematikcenter.dk hurtigst muligt og senest søndag den 17. januar 2021. Skriv ”Projektleder FGU” i emnefeltet. Ansøgninger læses løbende. Samtaler forventes afholdt (online) i slutningen af uge 3.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt sekretariatsleder Bolette Møller Jensen på telefon 60129835 eller på mail.