Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

Tilbage til feed

Når matematik er noget man går til i fritiden

Nyheder

I en podcast fra Teknologipagten taler Matematikcenters sekretariatsleder, Bolette Møller Jensen, Rikke Schmidt Kjærgaard fra Videnskabsklubben og Ole Laursen fra Villumfonden om deres fælles vision for hvordan børn og unges fritid kan blive det trygge og sjove rum for at dyrke matematik og videnskab.

I podcasten man du dykke ned i nogle af de virkemidler som Matematikcenter og Videnskabsklubben indeholder og som bidrager til, at flere børn og unge kommer til at interessere sig for STEM og får succesoplevelser med STEM.

Lyt til podcasten her.

Matematikcenter vender matematiklede til matematikglæde

Gennem 11 år har Matematikcenter opbygget et koncept for gratis lektiehjælp i matematik, hvor børn og unge kan udforske matematikkens verden i fritiden. Opskriften er simpel men effektiv:

  • Lektiehjælpen gives én-til-én med afsæt i det matematiske niveau, konkrete opgaver, lektier eller udfordringer, som eleven sidder med.
  • Lektiehjælpen foregår andre steder i klasserummet, som giver mulighed for at skabe en mere uformel og hyggelig stemning.
  • De frivillige forklarer matematik på en anden måde end matematiklæreren og medvirker til at simplificere matematik, så det bliver mere forståeligt.
  • Lektiehjælpen er tilgængelig og let at tilgå, når eleven har behov for den ift. lektier, en større opgave eller eksamen, der kræver hjælp.
  • Lektiehjælpen gives af frivillige og er gratis.

Lektiehjælp i øjenhøjde

Tal fra Matematikcenters seneste evaluering tegner et entydigt billede af, at Matematikcenters lektiehjælp øger elevernes forståelse for matematik. 85% af eleverne svarer, at lektiehjælpen i høj eller nogen grad gør matematik mere forståeligt for dem, 81% svarer, at lektiehjælpen i høj eller nogen grad forenkler og eksemplificerer matematik, så de bedre kan forstå det.

Også hos forældrene ses et positivt udbytte af Matematikcenters lektiehjælp. 80% af forældrene, svarer, at hjælpen i høj eller nogen grad gør matematik mere forståeligt for dem som forældre, og 73% svarer, at de i høj eller nogen grad oplever at blive styrket i at hjælpe deres barn med matematikopgaver.

De frivillige rollemodeller skaber et trygt rum

Når eleverne træder ind ad døren hos Matematikcenter, så møder de en frivillig, der ønsker at dele deres begejstring for matematik med dem. Det tager noget af presset af eleverne og giver et frirum til at spørge frit uden at blive bekymret for at få en dårligere karakter f.eks. Det giver succesoplevelser, øger motivationen hos målgruppen og giver mere mod på at prøve kræfter med matematik.

De frivillige motiveres især af, at de har mulighed for at hjælpe andre samtidig med at de får lov til at sætte deres egne kompetencer i spil inden for et fag der interesserer dem.

Læs også: Matematikcenters evaluering