Menu

Menu

Nyheder fra Matematikcenter

Tilbage til feed

Coronaberedskab

Nyheder

Coronaberedskab

2020 bød på store omvæltninger for dem, som anvender Matematikcenter: børn og unge, fik vendt op og ned på deres hverdag derhjemme og i skolen. Hjemmeundervisning skabte pres på Matematikcenters digitale tilbud, Webmatematik.dk og Webmatlive.dk. Vi måtte arbejde hurtigt for at imødekomme den store efterspørgsel, der kom under første bølge af corona. Fra den ene uge til den anden steg antallet af besøg med 60% på vores hjemmesider, og vi har under nedlukning haft i alt 5.072.993 besøgende på vores hjemmesider!

En stor andel af de frivillige matematikhjælpere skiftede den lokale lektiecafé på biblioteket ud med den digitale, Webmatlive.dk. Matematikcenter kunne pga. de frivilliges omstillingsparathed samt opbakning til projektet ”Corona-beredskab” fra Tuborgfondet, Augustinusfonden og Stibofonden hurtigt imødekomme den øgede digitale efterspørgsel fra elever og deres forældre.

Støtten til projektet har betydet, at vi har kunne udvide vores åbningstider på Webmatlive.dk, udvikle kø-funktion og indhold til webmatematik.dk samt afvikle eksamensforberedelse online.

Udvidede åbningstider

Matematikcenter har haft tre ugentlige åbningsdage under hele projektet. Derudover har vi kunne skalere åbningstiderne efter behov, når nedlukningerne ramte skoler og uddannelsesinstitutionerne.

Udvikling af kø-funktion fastholder eleverne

Matematikcenter har haft en udfordring med ”tab af elever pga. ventetid” og det gav i marts måned et endnu større pres på Webmatlive.dk, da et øget antal elever ønskede hjælp. Da de ikke havde mulighed for at se, hvor langt de var i køen, blev de utålmodige og forlod hjemmesiden – og dermed fik de ikke den hjælp de havde behov for. Projektet har givet os mulighed for at udvikle en ny kø-funktion til Webmatlive.dk. Den skaber gennemsigtighed for eleverne, ift. hvor lang ventetid der er for dem på webmatlive.dk. Det er med til at fastholde eleverne, da de nu er klar over, hvor langt de er i køen. Et større antal får nu den hjælp, de har behov for som følge heraf.

Kø-funktionen har forbedret Webmatlive.dk markant for både de frivillige og elever. Funktionen gør det også muligt for eleverne, at skrive hvilket niveau/uddannelsesretning de skal have hjælp på samt opgavetype og derefter tilgå en kø. Denne funktion har vi især anvendt til eksamensforberedelse, så de frivillige har kunne differentiere eleverne ift. matematikniveau. Af kø-funktionen fremgår det også, hvor mange frivillige der er online, hvilket eleverne ikke har haft mulighed for at se tidligere. Ligeledes kan de frivillige se, hvor mange elever der er logget ind på Webmatlive.dk, samt hvor mange af dem der venter på lektiehjælp. Kø-funktionen giver både elever og frivillige et godt overblik over hvor mange der skal have hjælp og med hvad.

Afvikling af eksamensforberedelsen

Pga. nedlukningen i forsommeren 2020 kunne Matematikcenter ikke afholde lokale eksamenscaféer i fem byer, som vanligt. Projektet muliggjorde at Matematikcenter kunne flytte eksamensforberedelsen online. Eksamensforberedelsen inden sommeren 2020 foregik over fire forskellige dage og varede 4 timer pr. dag. Der blev rekrutteret frivillige som normalt var på Webmatlive.dk, fra de lokale lektiecaféer, blandt tidligere frivillige og samarbejdsvirksomheder.

Udvikling af indhold til Webmatematik.dk

Der er udviklet introduktionsvideoer til CAS-programmet Maple, og igangsat udvikling af introduktionsvideoer til TI-Nspire. Målet med videoerne er at give en kort introduktion til programmerne til nybegyndere. Man ser typisk programmerne for første gang, når man starter på en ungdomsuddannelse, og eleverne her udgør derfor en del af målgruppen. Forskellige uddannelsessteder bruger forskellige CAS-programmer, og det er derfor også ment som en hjælp til de frivillige, hvis de oplever at blive spurgt til programmer, de ikke kender. Der er udviklet et skriftligt eksamenssæt der ligner dem man ser på STX A-niveau. Formålet med udviklingen af eksamenssættet er at bruge det til eksamenscaféer, så vi forhåbentlig har et sæt, eleverne ikke allerede har regnet i undervisningen. Pensum på A-niveau er blevet udvidet med mere om funktioner af to variable, og derfor er der udviklet fire nye sider til dette emne. Siderne, der er udviklet i perioden er: Gradient, stationære punkter, tangentplan og niveaukurver. Siderne Tangentplan og Niveaukurver indeholder hver en video, der viser, hvordan hhv.