Menu

Menu

Mød vores frivillige projektledere

Frivillig projektleder

Vores frivillige projektledere brænder for frivillighed, har interesse for organisering og aktiviteteter og fungerer som kontaktpersoner mellem de lokale frivillige og Matematikcenters sekretariat. 

Det er i den grad Matematikcenters frivillige, både lektiehjælpere og projektledere, der danner rammen om et trygt miljø, så Matematikcenter fortsat kan arbejde mod, at tilbyde gratis matematikhjælp for så mange unge som muligt. 

Herunder kan du møde nogle af Matematikcenters frivillige, der giver et billede af, hvem vores projektledere er, men også hvad jobbet som projektleder indebærer. 


Camilla Guldborg Nielsen

Frivillig projektleder i Aalborg. 

 

Hvad er din baggrund? 

Jeg blev uddannet folkeskolelærer i 2020 i fagene matematik, fysik/kemi og geografi, og læser nu en kandidat i STEM-undervisning på KU. Ved siden af arbejder jeg som crew på Skråen, et koncert og eventsted i Aalborg.

Hvorfor har du valgt at være frivillig projektleder i Matematikcenter?

Efter endt studie på UCN, havde jeg en masse tid også da landet var ramt af nedlukning pga. Corona, så jeg søgte egentlig stillingen som frivillig lektiehjælper, men efter samtale med frivilligekoordinator, Karin fandt jeg ud af, at der manglede en projektleder i Aalborg, tog jeg opgaven på mig. Jeg synes det lød som en spændende opgave, som var meget givende med min baggrund og netværk. 

Hvad er den vigtigste opgave for dig som frivillig projektleder?

For mig er den vigtigste opgave som projektleder, at de frivillige i lektiecaféen har det godt og trives, og at de får den hjælp og støtte, som de må have brug for. Derover ser jeg det som vigtigt, at sprede ordet omkring matematikcenter i de kredse jeg kommer i, for at skabe opmærksomhed og give ressourcer til andre lærere, unge eller studerende som selv kunne have brug for hjælp til matematik i den ene eller anden form.

Hvad har det givet dig at være frivillig projektleder?

Det har givet mig mere tiltro til mig selv og mine kompetencer samt givet mig nye. Bl.a. i form af administrativt arbejde i form af planlægning og møder mm, og erfaringer med at være en del af en større non-profit organisation og hvad der ligger bagved. Det har også givet mig et skønt netværk af andre matematik-glade personer, som vil undervisning lige så meget som jeg. 

Hvorfor skal folk blive frivillig projektleder I Matematikcenter?

Grunden til jeg synes, at man skal blive frivillig projektleder i matematikcenter, er for give sig selv et løft men også for at give videre til fællesskabet. Det er meningsfuldt, og giver så meget både til en selv men også til andre - det  at støtte op om projektet for at gøre matematik tilgængeligt for alle, så matematikken ikke bliver en hæmsko for ens drømme og fremtid. 


Thomas Gade

Frivillig projektleder i Silkeborg 

Hvad er din baggrund?

Jeg er under uddannelse til folkeskolelærer i fagene dansk, samfundsfag og geografi, hvor vi især anvender matematik i de sidste to, når vi skal lave forsøg, beregne effekten af tiltag ift. national økonomien, udøve demografi m.m.

Hvorfor har du valgt at være frivillig projektleder i Matematikcenter?

Fordi jeg synes, at det tjener et godt formål, og da jeg tænker, at matematik kan være meget udfordrende for alle – unge som gamle. Derfor er dette supplerende tilbud et godt alternativ.

Hvad er den vigtigste opgave for dig som frivillig projektleder?

Jamen det må være at holde gang i lektiecaféen og få bredt det gode budskab. Derudover skal man også tage forbi centeret og snakke med de frivillige og hører hvordan de har det - både som frivillig og privat. 

Hvad har det givet dig at være frivillig projektleder

Det har givet mig ansvarlighed og modenhed

Hvorfor skal folk blive frivillig projektleder I Matematikcenter?

Fordi de synes, at det er spændende at sidde bag disken og styre en lokal organisationen, og så selvfølgelig fordi de synes, at matematik er spændende og væsentligt!