Menu

Menu

Udvikling af indhold til Webmatematik

Til Matematikcenters online platform Webmatematik.dk, der er kendt og brugt af især gymnasieelever i hele landet, har vi brug for at få tilføjet introduktion af TI-Nspire og Geogebra.

Webmatematik.dk indeholder gennemgang af pensum fra 7. klasse til A-niveau, videolektioner, opgaver, formelsamling, forum samt inspirationssiderne #derermatematikialt.

TI-Nspire - Beskrivelse af opgaven:

Målet er at have cirka 30-40 minutters video (eventuelt opdelt i flere kortere videoer), der gennemgår de vigtigste funktioner i TI-Nspire. Vi ønsker en hel generel introduktion til hvordan man begynder at bruge programmerne, med eventuelle pakker der skal indlæses etc.

Vi ønsker derudover en kort gennemgang af, hvordan følgende emner behandles i programmet: Trigonometri, definition af variable, løsning af ligninger (herunder differentialligninger), funktioner, plots, regression (lineær, eksponentiel, potens), differential- og integralregning og statistik. Under statistik en gennemgang af: grupperede vs. Ikke-grupperede observationer, indlæse/indtaste data, boksplot, kvartiler, median, histogram, sumkurve, chi^2 test, hypotesetest.

Geogebra - Beskrivelse af opgaven:

Målet er at have cirka 30-40 minutters video (eventuelt opdelt i flere kortere videoer), der gennemgår de vigtigste funktioner i Geogebra. Vi ønsker en hel generel introduktion til hvordan man begynder at bruge programmerne, med eventuelle pakker der skal indlæses etc.

Vi ønsker en gennemgang af følgende emner (samt eventuelle andre vigtige funktioner af programmet):

Trigonometri, definition af variable, løsning af ligninger (herunder differentialligninger), funktioner, plots, regression (lineær, eksponentiel, potens), differential- og integralregning og statistik.

Under statistik en gennemgang af: grupperede vs. Ikke-grupperede observationer, indlæse/indtaste data, boksplot, kvartiler, median, histogram, sumkurve, chi^2 test, hypotesetest.

Se vores videogennemgang af programmet Maple, der kan bruges til inspiration, og til at se hvordan formatet omtrent skal være.

Hvad forventer vi af dig?

  • har et højt matematisk niveau – og minimum A-niveau i matematik
  • at du har mulighed for at bruge et par dage på frivilligindsatsen
  • at du kan formidle matematik og det dertilhørende program på en ligefrem og virkelighedsnær måde
  • at du kan fremvise en ren børneattest
  • at du kan arbejde selvstændigt

Skriv en mail til Matematikcenter for at høre nærmere.

Om Matematikcenter

Matematikcenter er en forening af frivillige matematikhjælpere, der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik. Vores brugere er elever, der har matematik i grundskolens udskoling, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Matematikcenter laver gratis lektiehjælp i ugentlige lektiecaféer lokalt og digitalt, online via webmatematik.dk samt i årlige eksamenscaféer.