Menu

Menu

#SuccesMedMatematik

Matematikcenter hjælper hver uge masser af elever og studerende med deres matematiklektier. Vi giver børn, unge og voksne succesoplevelser med matematik, så de motiveres til at lære mere og blive endnu bedre til matematik. Hør om deres oplevelser her.


"Når man kan bruge matematik i andre fag giver det et løft - og en bedre forståelse for de andre fag."

Zahra Succes med Matematik

Zahra, 17år, 2.g på HC Ørsted Gymnasium

18.03.2016

Hvad vil du betegne en succesoplevelse i matematik som?

Som gymnasieelev så vil jeg sige, at det er det, at man kan arbejde med matematik så tværfagligt. Når man kan bruge det i andre fag giver det et løft og en bedre forståelse for de andre fag. Det vil jeg kalde en succesoplevelse.

Hvornår oplever du succes med matematik?

Jeg bliver ekstra glad for at lave matematik, når det er noget, jeg kan finde ud af. Når det er nemt, så bliver jeg rigtig glad, for så synes jeg, det er sjovt at lave matematik. Jeg bruger også matematik i andre fag, så hvis jeg kan finde ud af matematikken er det et ekstra plus. Jeg har bioteknologi-studieretning og hvis vi for eksempel en dag kigger på bakterievækst, så kan jeg sagtens bruge matematik i det også.

Føler du, det har rykket noget, de gange du har været i lektiecaféen?

Ja, helt klart. Jeg har lært nogle andre metoder end dem fra undervisningen. Det er jo også nogle andre lærere, der er her end dem vi har normalt. Min matematiklærer forklarer tingene på én måde og så får jeg det på en anden måde her, så kan det være, jeg synes den ene måde er nemmere end den anden og så bruger jeg den.

Har du haft nogle succesoplevelser, når du har brugt lektiecaféen?

Jeg har ikke været her så mange gange. Jeg tror, det er tredje gang i dag. Men jeg fik i hvert fald lavet rigtig mange af de opgaver, jeg skulle lave, sidst jeg var her. Det bedste ved det var, at jeg også forstod forklaringen.

Hvilken følelse får du, når du har succesoplevelser med matematik?

Jeg bliver glad. Matematik er et meget vigtigt fag og det er også en del af min studieretning. Jeg synes, min studieretning er rigtig spændende, så når jeg kan finde ud af det, så bliver jeg glad.


”Når jeg kan finde ud af opgaverne, får jeg mod på flere”

Succes med matematik Sofus

Sofus Nørgaard Johansen, 17 år, 2.g på HC Ørsted Gymnasium.

09.02.2016

Hvordan er dit forhold til matematik?

Jeg kan godt lide matematik, men jeg har svært ved det. Jeg har svært ved at relatere det, jeg lærer i timen til de opgaver, jeg får.

Hvad synes du er succesoplevelser med matematik?

Når jeg er færdig med en opgave og jeg får god respons for den. Det er helt klart i afleveringerne.

Hvad får du ud af at bruge Matematikcenters lektiecafé?

Jeg får rigtig meget ud af det. Jeg forstår matematikken og jeg får hjælp til at kunne lave det. Jeg lærer også noget gennem hjælpen. Jeg forstår bedre, hvordan de forskellige vidensdele, jeg har lært, kan bruges og så kan jeg forbinde tingene.

Hvornår benytter du lektiecaféen?

Jeg benytter den hver uge til at lave opgaver og for at forstå det, jeg er blevet undervist i tidligere på dagen. Jeg har prøvet at sætte det som mål at komme hen i lektiecaféen hver gang den er her. Jeg har været her en del gange nu.

Hvilke følelser får du, når du har succesoplevelser med matematik?

Det giver mig glæde. Det giver mig en følelse af eufori. Når jeg kan finde ud af opgaverne, får jeg mod på flere opgaver efter.