Menu

Menu

Frivillig til Eksamenscafé

Brug 3-4 timer på at hjælpe elever i enten folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne med at forberede sig på deres matematikeksamen.

Matematikcenters Eksamenscaféer

Hvert år i april og maj måned holder Matematikcenter Eksamenscaféer i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Til Eksamenscaféerne hjælper Matematikcenters frivillige mere end 400 elever med at forberede sig på deres eksamener i matematik.

Til Eksamenscaféerne får eleverne testet deres evner i forhold til prøveformen samt bliver opmærksomme på emner, der kræver mere forberedelse forud for eksamen.

Eksamenshjælpernes opgaver omfatter:

 • at hjælpe eleverne med typeopgaverne i eksamenssættene til Eksamenscaféen
 • at vejlede eleverne i, hvordan de laver deres disposition til mundtlig matematikeksamen

Vi forventer:

 • at du har bestået matematik A
 • at du kan fremvise en ren børneattest
 • at du kan for så vidt muligt kan være til stede under hele Eksamenscaféen

Eleverne, der deltager er typisk fra:

 • Gymnasieuddannelserne (stx, hf, htx og hhx)
 • VUC (enkeltfag i matematik - typisk matematik B og A)
 • Erhvervsuddannelserne (eud, eux etc.)
 • Til eksamenscaféen i april deltager elever i grundskolens 9. og 10. klasse

Eleverne har matematik på C, B og A-niveau og i april på folkeskoleniveau.

Som frivillig Eksamenshjælper får du:

 • Drikkelse og snacks
 • Erfaring med at lære fra dig og formidle matematik
 • Adgang til eksamenssæt forud for Eksamenscaféen samt ark med alle løsninger

 

Eksamenscafé for elever i 9. og 10.klasse foregår:

København: Onsdag den 25.april kl.16.00-19.00 på Tre Falke Skolen (Hør mere eller tilmeld dig her)

 

Eksamenscaféerne for elever på gymnasier mm. foregår:

København: Tirsdag den 22.maj kl.16.00-20.00 på H.C.Ørsted Gymnasiet/Frederiksberg TEC (Hør mere eller tilmeld dig her)

Odense: Tirsdag den 22. maj kl.16.00-20.00 på HF&VUC Fyn (Hør mere eller tilmeld dig her)

Aarhus: Tirsdag den 22.maj kl.16.00-20.00 på Dokk1 (Hør mere eller tilmeld dig her)

Aalborg: Tirsdag den 22. maj kl.16.00-20.00 på Aalborg Hovedbibliotek. (Hør mere eller tilmeld dig her)