Menu

Menu

Blogindlæg og nyheder fra Matematikcenter

Matematikcenters blog sætter hver måned fokus på emner, der vedrører matematik, uddannelse, lektiehjælp eller frivillighed. Læs også de seneste nyheder fra Matematikcenter her på siden.

 • Debat: mere om privatøkonomi i matematik

  Nyheder

  "Når du skal styre din egen økonomi, stiller det i større eller mindre grad krav til dine matematiske evner. For privatøkonomi og matematik hænger uløseligt sammen.

  I denne uge har der været Pengeuge på folkeskolerne. Det er et super initiativ, som kommer mange unge til gode, men som navnet afslører, varer det desværre kun én uge."

  Læs Kathrine Predstrups debatindlæg i Politiken her.

 • Seneste nyt fra Matematikcenter

  Nyheder

  Så er Matematikcenters nyhedsbrev i marts udkommet. Du kan læse det her.

   

 • Mød en frivillig: Casper Mørkenborg

  Nyheder

  Så er det atter blevet tid til at møde en frivillig. Denne gang kan du møde Casper Mørkenborg, der er frivillig i vores lektiecafé på VUC i Odense. Her har Casper været frivillig siden november 2017. Til daglig studerer Casper matematik på SDU på 4. semester.

   

  Casper Mørkenborg, frivillig i lektiecafé i Odense

  Hvorfor er du frivillig i Matematikcenter?

  Jeg vil gerne være matematiklærer i fremtiden. Dette giver mig god øvelse i at lære fra mig, og så syntes jeg at det er super fedt når man får hjulpet folk til at løse en opgave de ikke kunne finde ud af.

  Hvorfor er matematik vigtig?

  Matematik er rigtig vigtigt i vores hverdag. Vi bruger det mange flere steder end man lige tænker over, og jo mere avanceret matematik man kender til, jo flere ting kan man bruge sin viden til.

  Hvilken slags matematik er din favorit? Hvad er fedt ved matematik?

  Personligt kan jeg rigtig godt lige kombinatorik og sandsynlighedsteori. Det er to super interessante aspekter af matematikken, som spiller rigtig godt sammen i forhold til hvor mange muligheder man kan regne sig frem til og ligeledes hvor stor sandsynlighed man kan finde frem til af forskellige ting. De synliggør også den del af matematikken, som jeg syntes er fedt, nemlig at nogen ting er meget nemmere end man lige tror, og at der omvendt også findes ting, som er meget sværere og besværligt end man lige skulle tro.

 • Regeringen præsenterer ny naturvidenskabsstrategi

  Nyheder

  I denne uge præsenterede regeringen sin nye naturvidenskabsstrategi.

  Der er positive elementer i strategien, som Matematikcenter hilser velkommen og som er tiltrængte. Der er bl.a. fokus på styrkelse af motivationen og interessen for naturvidenskab, på talentudvikling og på de gode rollemodeller.

  Til gengæld savner vi et større fokus på matematik i strategien samt hvordan vi også løfter de mange børn og unge, som ikke tilhører talentgruppen.

  Naturvidenskabsstrategi indsatsområder

  Flere skal fatte interesse for naturvidenskab

  For at styrke motivationen for at flere vælger en naturvidenskabelig retning, så vil regeringen lave en ”Naturvidenskabens ABC” tilpasset hvert klassetrin. Derudover skal der laves flerårige kampagner med fokus på naturvidenskab via forskellige platforme. Det er især positivt, at man vil bruge rollemodeller til at vise mulighederne i de naturvidenskabelige fag. Det ved vi i Matematikcenter er noget der virker, både i forhold til interessen men også forståelsen for matematik.

  Det er et problem, at der ikke findes synlige rollemodeller. Lige nu har vi ikke offentlige personer inden for f.eks. populærkulturen, der taler matematikken eller naturvidenskabens sag. Hvor er f.eks. Youtuberen, der taler matematik op? Derfor hilser vi dette forslag velkomment og håber, at der også vil blive sat fokus på rollemodeller inden for matematikkens verden.

  Naturvidenskabsstrategiens målsætninger

   

  Talenterne skal dyrkes

  Der skal fokus på talenterne. De dygtigste elever skal udfordres og deres talent dyrkes. I den forbindelse vil regeringen udvikle en række online undervisningsforløb til talentfulde elever i grundskolen og på gymnasiale uddannelser, der skal udvikles videnspakker om talentudvikling og eksisterende talentprogrammer skal styrkes. Desuden skal der etableres et mobilt laboratorium og der skal være bedre adgang til og muligheder for at bruge virtuelle laboratorier i de naturvidenskabelige fag.

  Matematikcenter genkender udfordringen med talentfulde elever. Gennem vores lektiehjælp er vi i kontakt med mange meget dygtige elever fra elle uddannelsestrin, der savner udfordringer. De kommer hos Matematikcenter, fordi de ikke kan finde andre tilbud, hvor de kan blive udfordret og hvor de kan udforske deres interesse for matematik. Det, som de finder hos Matematikcenter, er dog ikke laboratorier og videnspakker. Det er til gengæld gode rollemodeller, der selv kender til udfordringen med at ville meget mere, end hvad der tilbydes i uddannelsessystemet. Det er positivt at man vil dyrke talentet. Men man kommer altså meget langt med en god relation til en person man ser op til og som man føler forstår én.

   

  Vi kommer ikke uden om matematikken

  Ligesom dansk er sproget vi bruger til at forstå de humanistiske fag som historie, samfundsfag og litteratur, så er matematik det ”sprog” vi skal bruge for at forstå naturvidenskaben. Hvis du ikke har matematikken på plads, så bliver det meget svært at få naturvidenskaben på plads. Derfor savner Matematikcenter en tydeligere kobling mellem matematik og de andre naturvidenskabelige fag i den nye strategi.

   

  Hvordan løfter vi dem, som ikke er talenter?

  Der mangler en stor gruppe af børn og unge i strategien. Nemlig dem, som ikke tilhører talentgruppen. Hvis den tidlige indsats, som strategien stiller for dagen, slår fejl og de ikke bliver lagt et solidt naturvidenskabeligt fundament for dem, hvad skal de så gøre? Hvor er indsatserne og strategien for den gruppe af børn og unge, som ikke er talenter? Man skal vel stadig kunne gennemføre en folkeskoleafgangsprøve og komme på en ungdomsuddannelse, selvom man ikke får de højeste karakterer i naturvidenskabelige fag? Hvordan sørger vi for, at dette sker?

  Læs hele strategien her.

 • Pengeuge: Nordea samarbejder med Matematikcenter om privat økonomi

  Nyheder

  I praksis betyder det, at Matematikcenter og Nordea udvikler materiale om privatøkonomi til Matematikcenters online lektiehjælp, webmatematik.dk.

  Og behovet er tiltrængt. ifølge en undersøgelse fra sidste år foretaget af Finans Danmark viser, at unge stifter gæld tidligt og at de ikke sparer op. På undersøgelsestidspunktet var 50.000 unge registreret i RKI som dårlige betalere. For unge under 25 år stiger andelen af bankgæld i forhold til indkomst gennemsnitligt med 44 procent om året. Det er højt sammenlignet med de 25-29- årige, hvor den vokser med 9 procent om året.

  Ifølge Matematikcenters sekretariatsleder, Kathrine Predstrup, er problemet, at de unge ikke har nogen forudsætninger for at forstå, hvilke konsekvenser en gældssætning kan have for dem i fremtiden.

  "Konsekvenserne ved f.eks. kviklån, som man nemt kan få på nettet, kan være svære at gennemskue, hvis man ikke forstår hvad en rente er eller man har svært ved at overskue, om ens indkomst kan bære et lån. Vi vil gerne give de unge redskaberne til at styre deres privatøkonomi på en ansvarlig måde, så de forstår, hvad de går ind til, inden de optager et lån."

  På webmatematik.dk har vi udviklet menupunktet ”Styr På Penge”. Her ligger der en række emner omkring privatøkonomi, hvor man f.eks. kan læse om forskellige måder og udregninger ved at finansiere købet af en mobiltelefon.

  Hos Nordea er man også meget glade for samarbejdet med Matematikcenter: 

  ”Vi har en naturlig interesse i, at flest mulige danskere har mulighed for at få endnu bedre finansiel forståelse. Via Matematikcenter kan vi hjælpe unge med at blive stærkere til tal, og det arbejde ligger fuldstændig i tråd med vores ambition om at dele viden om økonomi med samfundet.” udtaler Mads Skovlund Pedersen, bankdirektør for privatkunder i Nordea.

  Har du styr på pengene? Matematikcenter har lavet en quiz om privatøkonomi, hvor du kan teste din viden om f.eks. renteudregning, omkostninger ved at tage et lån og meget mere. Du kan tage testen her